Schade?

Schade?… U bedoelt "wat is de investering?"

De eenvoudige versie:

We worden niet vergoed maar we zijn nauwelijks duurder!

Onderstaande uitleg dient alleen maar om te laten zien dat er tegenwoordig vrijwel geen verschil meer is. 

Let wel! wij helpen u zolang dat nodig is en we kijken niet op de klok! we rekenen slechts een uur ook als het gesprek toch wat langer is geworden. (kunnen we ons nauwelijks voorstellen)

Vergoeding psycholoog uit basispakket per 1 januari 2012?

Als u voor psychologische hulp gebruik maakt van een GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd psycholoog), dan wordt dit vergoed vanuit het basispakket. Vanaf 01-01-2012 gelden echter de volgende spelregels:

  • Maximaal 5 sessies worden vergoed vanuit het basispakket.
  • Een standaard sessie duurt meestal 45 minuten.
  • U betaalt een eigen bijdrage van 20 euro per sessie.
  • U betaalt een eigen risico van 220 euro.
  • Indien u extra eigen risico heeft afgesloten, dan betaalt u dit extra.
  • Het kan zijn dat u uw eigen risico al deels gebruikt heeft voor andere zorg. Dan betaalt u tot het bedrag van 220 euro (of bij extra eigen risico tot dat bedrag).
  • Het bovenstaande geldt voor GZ-psychologen die contracten hebben afgesloten met zorgverzekeraars. Bij GZ-psychologen zonder deze contracten betaalt u mogelijk een hogere eigen bijdrage per sessie. Menzis rekent bijvoorbeeld een maximale vergoeding van € 45 per zitting.

Uit navraag blijkt dat in het algemeen men meer dan 5 sessies nodig acht. Origineel stond dat op 8 tot 10 sessies.

Voorbeeld kosten (GZ) psycholoog en vergoeding:

U maakt gebruik van 5 sessies therapie bij een GZ-psycholoog die een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Tarief buiten basispakket is 85 euro per sessie en valt niet in aanvullende pakket (voor de berekening hebben we 80 euro genomen):

Tarief gebaseerd op 45 minuten en 5 sessies

Eigen bijdrage = 5 x 20 euro = 100 euro

Eigen risico = 220 euro

Buiten basispakket = 0 x 80 euro = 0 euro

Totaal = 320 euro

Let op: dit zijn sessies van 45 minuten!  rekent men het om naar een uur dan is dat 355 euro

Kosten begeleiding TrainID

"Mannenpraat" rekent een vast tarief van 80 euro per 60 minuten. (Rekent men het uur tarief om naar 45 minuten dan zou dat 60 euro zijn !).  De kosten zijn nagenoeg gelijk!

De kosten bij "Mannenpraat" voor 5 uur begeleiding zijn 400 euro, ten opzichte van 320 euro bij een psycholoog die wel vergoed wordt en die 80 euro per 45 minuten vraagt en die een contract afgesloten heeft met de ziektekostenverzekeraars.

Tarief gebaseerd op 60 minuten en 5 sessies:

Eigen bijdrage = 5 x 80 euro = 400 euro

Totaal =400 euro/ 60 minuten dat zou 300 euro zijn bij 45 minuten

"Mannenpraat" is  hier dus slechts 80 euro duurder maar als we 45 minuten zouden doen dan zijn we 20 euro goedkoper!