Verschil

Previous

Mannen?

We streven ernaar om niet het verschil te benadrukken, noch de overeenkomsten maar juist datgene aan te geven waarom er verschillen zijn, waarom een andere benadering wellicht beter werkt.

Mannen hebben gemiddeld 16 procent meer hersencellen dan vrouwen maar bij vrouwen is het limbisch systeem (het centrum van de emoties in onze hersenen) weer veel groter dan bij mannen. 

Ook is de hersenbalk (corpus callosum) tussen de twee hersenhelften bij vrouwen groter, waardoor deze twee helften meer en sneller samenwerken. (Niet beter!)

Onderzoek heeft laten zien dat de verwerkingssnelheid in de vrouwenhersenen sneller is en dat juist door de combinaties van beide hersenhelften er een grotere nuance optreedt. Een mooi voorbeeld hiervan is de tekening hiernaast waar een vrouw honderden kleuren ziet, vat een man ze samen in een enkele (groeps)kleur. 

Mannen gebruiken de beide helften van hun hersenen meestal voor specifieke doelen terwijl bij vrouwen de twee helften meestal samenwerken. Dat ontlokt velen de opmerking dat ze beter zijn in multitasken. Maar de man weet dat als je aan multitasken doet als langer duurt en minder goed wordt gedaan. Een leuke uitleg met metaforen vind je hier…: Mike Gungor’s Tale of two brains

Mannen en vrouwen scoren over het algemeen even goed op een algemene IQ test. Maar wel is gebleken dat mannen en vrouwen op sommige deelonderwerpen afhankelijk van hun geslacht beter of minder scoren. Het is dus niet waar dat één van de beide geslachten slimmer zou zijn dan de ander.

Door de emancipatie beweging in de jaren 60 is er een tendens ontstaan in onze samenleving die er op uit is dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Probleem is echter dat vrouwen, om gelijkwaardiger te kunnen zijn, de mannen zijn gaan imiteren, vermannelijken als het ware. Dat is goed zichtbaar in de jaren 80 waar de zakenvrouw zich kleedde als een zakenman en dezelfde omgangsvormen hanteerde als de man. Dat is de vrouw slecht bekomen. Het gevolg was dat er een geconstrueerde samenleving ontstond. De jaren 80 kenmerken zich dan ook door vlakheid en grijsheid.

Begin jaren 90 werd het anders. De vrouw gebruikte haar vrouwelijke kenmerken en kwam ook meer en meer op posities waarbij ze dat ook kon organiseren. met name in mannelijke beroepen zoals politie, defensie en brandweer is dat van grote impact geweest en de vraag is of dat ook werkt.  In noodsituaties is een korte communicatie van levensbelang en moet op basis van weinig informatie een besluit genomen worden. De man moest macho af. Schoonheidsproducten voor de man, mode voor de man, de man moest bij zijn innerlijke vrouw komen (die hebben ze dan ook tenminste), en de man moest gaan praten en socialiseren. Het klinkt bijna tegen natuurlijk.

Nu is erbij emancipatie iets geks, net als bij discriminatie overigens. De vrouw kan zo een beetje alles eisen en zeggen van en over mannen, maar mannen kunnen weer niets zeggen over de vrouw. Mannen waren immers de onderdrukkers, en dan is elke opmerking jegens "de ander" weer een aanklacht. De man was dus gedoemd zijn lot te ondergaan.

En dus hobbelde de man mee. Ging hij mee "shoppen" (maar droeg wel de tas), ging hij mee in "therapie" en moest hij "gezellig" doen, meepraten en meedoen… En dan spreek ik maar niet over het wapen van de vrouw: De afwijzing.

Dit alles maakt dat het vragen om hulp door mannen pas gebeurt als de nood echt hoog is, of… als de vrouw des huizes een afspraak maakt.

Communicatie

Er blijkt een groot verschil te bestaan in de wijze waarop vrouwen en mannen communiceren. Door honderdduizenden generaties is er in de evolutie van de mens een grote specialisatie in de hersenen van mannen en vrouwen ontstaan die nog steeds in onze genen aanwezig is.

Tijdens de jacht moesten mannen snel en efficiënt communiceren. Ook was de communicatie heel erg gericht op het ondernemen van actie. Vrouwen gebruikten de communicatie vooral in de groep vanuit een sociaal oogpunt. Door taal en lichaamstaal waren vrouwen in staat om de gemoedstoestand van de andere groepsleden beter in de gaten te houden.

Populair gezegd gebruiken mannen in de communicatie 1 hersenhelft. Bij vrouwen werken de twee hersenhelften meer samen en zijn er veel meer gebieden bij de communicatie betrokken. Mannen zijn nog steeds erg op actie en oplossen van problemen gericht terwijl vrouwen meer communiceren vanuit een sociaal oogpunt. Mannen communiceren vrij direct en gebruiken weinig woorden, vrouwen communiceren vaak indirect en gebruiken veel meer woorden. Dat gaat dus lekker als je een meningsverschil hebt.

Als twee vrouwen een probleem hebben zullen ze er uitgebreid met elkaar over gaan praten, ze zullen zich inleven in het gevoel van de ander en na het gesprek zullen ze zich waarschijnlijk beter voelen en misschien een oplossing hebben gevonden.
Als twee mannen een probleem bespreken wisselen ze enkele zinnen en gaan dan bijna onmiddellijk over op actie om het probleem snel op te lossen. Wat een man en een vrouw doet:

De vrouw wil over haar zorgen en problemen kunnen praten en dat niet in de eerste plaats om oplossingen te vinden, maar om gevoelens te delen. De man ervaart dit als een vraag om hulp en is in die situatie vooral geneigd oplossingen te gaan zoeken en aanreiken. Hij luistert vrij kort en denkt dat hij het probleem wel even kan oplossen. Daardoor voelt de vrouw zich juist afgescheept en afgewezen. Zij heeft behoefte aan iemand die luistert en begrijpt en door de ongevraagde oplossing voelt ze zich niet serieus genomen. De man begrijpt niet waarom de vrouw ontevreden is met zijn oplossing en begrijpt niet waarom de vrouw er nog steeds over wil praten. De vrouw heeft dus de indruk dat de man niet naar haar luistert, echter zijn mannelijke hersenen staan hem hierbij in de weg. Als vrouwen duidelijk maken dat ze geen oplossing willen maar alleen over het probleem willen praten en mannen de tijd nemen om zonder het aanreiken van een oplossing te luisteren, zouden heel wat conflicten in een relatie voorkomen kunnen worden. (dank je wel Hein Pragt. Mooi verwoord)


(Bron: Voor een deel zijn sommige teksten overgenomen)