Verschil

Previous

Mannen?

We streven ernaar om niet het verschil te benadrukken, noch de overeenkomsten maar juist datgene aan te geven waarom er verschillen zijn, waarom een andere benadering wellicht beter werkt. ook is het een generalisatie van wat we hieronder schrijven, maar herkenbaar is het wel.

Mannen hebben gemiddeld 16 procent meer hersencellen dan vrouwen maar bij vrouwen is het limbisch systeem (het centrum van de emoties in onze hersenen) weer veel groter dan bij mannen. 

Ook is de hersenbalk (corpus callosum) tussen de twee hersenhelften bij vrouwen groter, waardoor deze twee helften meer en sneller samenwerken. (Niet beter!)

Onderzoek heeft laten zien dat de verwerkingssnelheid in de vrouwenhersenen sneller is en dat juist door de combinaties van beide hersenhelften er een grotere nuance optreedt. Een mooi voorbeeld hiervan is de tekening hiernaast waar een vrouw honderden kleuren ziet, vat een man ze samen in een enkele (groeps)kleur. 

Mannen gebruiken de beide helften van hun hersenen meestal voor specifieke doelen terwijl bij vrouwen de twee helften meestal samenwerken. Dat ontlokt velen de opmerking dat ze beter zijn in multitasken. Maar de man weet dat als je aan multitasken doet als langer duurt en minder goed wordt gedaan. Een leuke uitleg met metaforen vind je hier…: Mike Gungor’s Tale of two brains

Mannen en vrouwen scoren over het algemeen even goed op een algemene IQ test. Maar wel is gebleken dat mannen en vrouwen op sommige deelonderwerpen afhankelijk van hun geslacht beter of minder scoren. Het is dus niet waar dat één van de beide geslachten slimmer zou zijn dan de ander.

In het algemeen hobbelt de man mee. Ging hij mee "shoppen" (maar droeg wel de tas), ging hij mee in "therapie" en moest hij "gezellig" doen, meepraten en meedoen…Dat is natuurlijk een overdrijving maar mannen zijn geen hulpzoekers. We rijden liever twintig keer een stad door op zoek naar een straat dan dat we de weg vragen. En welke vent leest een gebruiksaanwijzing?

Dit alles maakt dat het vragen om hulp door mannen pas gebeurt als de nood echt hoog is, (of… als de vrouw des huizes een afspraak maakt, maar dan zijn de rapen gaar). Kortom zoek geen hulp maar kom eens informeren naar hoe anderen het doen. Laten we zoeken naar dat pilletje dat alles oplost.

Communicatie

Er blijkt een groot verschil te bestaan in de wijze waarop vrouwen en mannen communiceren. Door honderdduizenden generaties is er in de evolutie van de mens een grote specialisatie in de hersenen van mannen en vrouwen ontstaan die nog steeds in onze genen aanwezig is.

Tijdens de jacht moesten mannen snel en efficiënt communiceren. Ook was de communicatie heel erg gericht op het ondernemen van actie. Vrouwen gebruikten de communicatie vooral in de groep vanuit een sociaal oogpunt. Door taal en lichaamstaal waren vrouwen in staat om de gemoedstoestand van de andere groepsleden beter in de gaten te houden.Mannen waren wat korter door de bocht. gebaren hadden iderdaad betekenis maar ook die waren gericht op actie, net als de militairen nu ook gebaren gebruiken.

Bij vrouwen werken de twee hersenhelften meer samen en zijn er veel meer gebieden bij de communicatie betrokken. Mannen zijn nog steeds erg op actie en oplossen van problemen gericht terwijl vrouwen meer communiceren vanuit een sociaal oogpunt. Mannen communiceren vrij direct en gebruiken weinig woorden, vrouwen communiceren vaak indirect en gebruiken veel meer woorden. Dat gaat dus lekker als je een meningsverschil hebt.

Als twee vrouwen een probleem hebben zullen ze er uitgebreid met elkaar over gaan praten, ze zullen zich inleven in het gevoel van de ander en na het gesprek zullen ze zich waarschijnlijk beter voelen en misschien een oplossing hebben gevonden, maar dat hoeft niet de prioriteit te zijn.
Als twee mannen een probleem bespreken wisselen ze enkele zinnen en gaan dan bijna onmiddellijk over op actie om het probleem snel op te lossen. Bijna alles is er op gericht een oplossing te vinden. 

Wat een man en een vrouw doet:

De vrouw wil over haar zorgen en problemen kunnen praten en dat niet in de eerste plaats om oplossingen te vinden, maar om gevoelens te delen. De man ervaart dit als een vraag om hulp en is in die situatie vooral geneigd oplossingen te gaan zoeken en aanreiken. Hij luistert vrij kort en denkt dat hij het probleem wel even kan oplossen. Daardoor voelt de vrouw zich juist afgescheept en afgewezen. Zij heeft behoefte aan iemand die luistert en begrijpt en door de ongevraagde oplossing voelt ze zich niet serieus genomen. De man begrijpt niet waarom de vrouw ontevreden is met zijn oplossing en begrijpt niet waarom de vrouw er nog steeds over wil praten. De vrouw heeft dus de indruk dat de man niet naar haar luistert, echter zijn mannelijke hersenen staan hem hierbij in de weg. Als vrouwen duidelijk maken dat ze geen oplossing willen maar alleen over het probleem willen praten en mannen de tijd nemen om zonder het aanreiken van een oplossing te luisteren, zouden heel wat conflicten in een relatie voorkomen kunnen worden. .  (dank je wel Hein Pragt. Mooi verwoord)

Andersom moet de vrouw bijna de woorden uit de man trekken om inzicht te krijgen in wat er in hem omgaat. Vragen als “hoe voel je je” stuiten op ergernis. Dat is dan ook lastig om te verwoorden en wie heeft daar baat bij? Liever samen met de man een oplossing zoeken en minder zoeken naar het waarom. Als er een oplossing is volgt de rest vaak vanzelf. Ook bij het wegnemen van drempels of zaken waar de man tegen aan hikt, blijkt vaak voldoende om de stemming te keren.

(Bron: Voor een deel zijn sommige teksten overgenomen)