Home 

Psychologische hulp voor mannen! 

Geen psychologie maar "mannenlogie". 

Mannen zijn van Mars en vrouwen van Venus, maar daarom hoeven we niet allemaal Venusiaans te praten! We leven steeds meer in een wereld waar het bespreken van je gevoelens en het uiten van je frustratie meer en meer  normaal gevonden (moet) worden. Maar mannen denken daar misschien anders over!

Heeft u geen zin in lange vragenlijsten? Geen zin in therapie? Geen zin om steeds de vraag te beantwoorden: "hoe voelt dat nu?" Maar u wilt gewoon even aangehoord worden, even het verhaal kwijt en daarna oplossingen zoeken? Het moet ten slotte uit de lengte of de breedte komen.

Dan is misschien de praktijk "Mannenpraat" iets voor u. Wij richten ons op de man, maar dat begreep u al. Onze benadering is iets anders. Wij doen vooral aan een "do it yourself"  methode. Geen lange verhalen, maar goed inventariseren wat er aan de hand is en dan de vraag beantwoorden: "Hoe kunnen we u helpen?"

Geen lange onderzoeken naar waar het vandaan komt, maar kijken naar morgen en hoe we het oplossen. We geven hulp & advies (punt). (Hoewel het in bepaalde gevallen handig is om een vragenlijstje in te vullen, zodat we sneller tot de kern kunnen komen).

De beweging van "praten over je gevoelens" stamt uit de jaren 60 maar kreeg zijn weerslag in de samenleving in de jaren 80. Het werd toen "in" om te praten over je dilemma's en onverwerkte verleden. Ook vandaag lijkt dit nog steeds aan de orde maar andere inzichten en nieuwe stromingen lijken daar nuances in aan te brengen. De laatste jaren is men er steeds meer achtergekomen dat de verschillen tussen man en vrouw veel meer in onze hersenen zitten. Man en vrouw zijn gelijkwaardig, maar dat is iets anders dan gelijk aan elkaar. Vandaar dat we die ongelijkheid ook meenemen in onze aanpak. 

Waarom zal een man niet de weg vragen als hij verdwaald is?


Er zijn nu eenmaal verschillen. Voor een man lijkt het vragen van hulp een nederlaag. De man zal dus tot het uiterste proberen het probleem eerst zelf op te lossen. De vrouw is socialer ingesteld en zijn gewend te delen en dus ook gewend hulp in te roepen als ze er niet uitkomen. 

Even generaliseren en een beetje overdrijven (er zijn natuurlijk uitzonderingen): 

Als een man problemen heeft zal hij zichzelf terugtrekken. Hij wil alleen zijn en zal niemand om hulp vragen, zelfs zijn beste vrienden meestal niet. Er zijn enkele redenen voor dit gedrag. De man wil in eerste instantie zelf zijn problemen oplossen en zal niet snel hulp zoeken. Hij kan niet tegelijk een probleem oplossen en luisteren en praten. Mannen denken vaak in hun hoofd (in tegenstelling tot vrouwen die meestal hardop denken). Als hij er uit is komt de man weer terug. Vrouwen begrijpen dit gedrag meestal niet. Als een vrouw problemen heeft zal ze een andere vrouw om hulp vragen en over haar problemen praten. Het tegenovergestelde gedrag van de man kan ze niet begrijpen en ze zal het vaak uitleggen als "hij sluit mij buiten". Een vrouw die begrijpt dat een man dit gedrag vertoont weet dat de man weer terugkomt als hij er uit is en dat ze hem even met rust moet laten. En wij begrijpen dat ook! Maar soms zijn er zaken die de man niet alleen kan oplossen en dan moet de hulp zo laagdrempelig mogelijk zijn. 

"Mannenpraat" is wel een praktijk met een psychologische achtergrond. We doen de dingen niet zomaar. Achter de schermen staat een psycholoog  en u spreekt met iemand die opgeleid is tot counselor. De basis is TrainID, een psychologische praktijk die al sinds meer dan 15 jaar actief is.

We maken er geen geheim van dat we het anders willen, anders doen, maar wel volgens richtlijnen die het NIP hanteert. Ook bij "Mannenpraat" is de basis de diagnostiek en onze bevindingen worden altijd met u besproken. 

Dus:

Kortom als u wat dwars zit, bieden we een oplossing. Soms is het vertellen genoeg, maar meestal vinden we samen een oplossing voor de lange termijn.